นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ 

 แรงงานจังหวัดปทุมธานี

 

ลิงค์

 
 

ประกันสังคมปทุมธานี

พัฒนาฝีมือแรงงาน

สวัสดิการแรงงาน

 

 

 

 

 

 
     

 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

เที่ยวปทุมธานี

 

       

          พาเที่ยวปทุมธานี

       

          200 ปี ปทุมธานี

     

       สถานีแรงงาน

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

         การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล                   

  

  

วีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

 

Syndicate content

 

 

                                                 

 

 
Syndicate content