แรงงาน จ.ปทุมธานี รับมอบดอกไม้จันทน์ จากบริษัท ซีพีแรม จำกัด จำนวน 4,000 ดอก และร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง999 ต้น เพื่อ แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ บ.ซีพีแรม จำกัด

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี รับมอบดอกไม้จันทน์
จากบริษัท  ซีพีแรม จำกัด จำนวน 4,000 ดอก ตามโครงการนายจ้าง ลูกจ้างเมืองปทุมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
999 ต้น เพื่อ แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ.ซีพีแรม จำกัด