เพศ

ชาย
0% (0 คะแนน)
หญิง
0% (0 คะแนน)
Total votes: 0

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สรจ.ปทุมธานีพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สรจ.ปทุมธานีพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานีร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้องขังตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ณ บริษัทเกรทวอลล(1988)จำกัด

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานีร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้องขังตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ณ บริษัทเกรทวอลล(1988)จำกัด

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงาจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้นำด้านการต้านภัยยาเสพติดฯ

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงาจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.

Syndicate content