เพศ

ชาย
0% (0 คะแนน)
หญิง
0% (0 คะแนน)
Total votes: 0

นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงาน จ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 17 - 18 กระเป๋าหนังPVC อาหารและขนมไทย ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2560

นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 17 - 18 กระเป๋าหนัง PVC อาหารและขนมไทย ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2560 ณ อ.เมือง และ อ.ธัญบุรี
ภาพข่าว: 

นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงาน จ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 13-14 อาหารไทย ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2560

นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 13-14 อาหารไทย ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2560
ณ อ.ธัญบุรี และ อ.ลำลูกกา
ภาพข่าว: 

นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 12 การทำรองเท้าถักแบบต่างๆ ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2560 ณ อ.ธัญบุรี

นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 12 การทำรองเท้าถักแบบต่างๆ ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2560
ภาพข่าว: 
Syndicate content