เพศ

ชาย
0% (0 คะแนน)
หญิง
0% (0 คะแนน)
Total votes: 0

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สรจ.ปทุมธานีพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สรจ.ปทุมธานีพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Syndicate content