นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี รับมอบดอกไม้จันทน์ จาก บ.ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 ดอก ตามโครงการ "นายจ้าง ลูกจ้าง เมืองปทุม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"

3 กรกฎาคม 2560 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี รับมอบดอกไม้จันทน์
จาก บ.ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 ดอก
ตามโครงการ "นายจ้าง ลูกจ้าง เมืองปทุม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี