แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีในโอกาส วันที่ 28 ก.ค.60 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีในโอกาส วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เขตดินแดง กทม.