สรจ.ปทุมธานี รับมอบดอกไม้จันทน์จาก บริษัท แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3,172 ดอก ตามโครงการนายจ้าง ลูกจ้างเมืองปทุมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2560 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี รับมอบดอกไม้จันทน์จากบริษัท แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต.บ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 3,172 ดอกตามโครงการนายจ้าง ลูกจ้างเมืองปทุมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ