แรงงานจังหวัดปทุมธานี รับมอบดอกไม้จันทน์จาก บ. บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จำนวน 1,600 ดอก ตามโครงการ "นายจ้าง ลูกจ้าง เมืองปทุม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี รับมอบดอกไม้จันทน์
จาก บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จำนวน 1,600 ดอก ตามโครงการ "นายจ้าง ลูกจ้าง
เมืองปทุม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"