วันที่ 24 ก.ค.60 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปท.ตรวจเยี่ยม ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ ตลาดไท และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ตรวจเยี่ยม ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ ตลาดไท และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต