คณะครูและนักเรียน รร.จิตรลดา(สายวิชาชีพ) เยี่ยมชมกิจการสถานประกอบการ 8 แห่ง ในจ.ปทุมธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ปทุมธานีให้การต้อนรับ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) จำนวน 327 คน
เยี่ยมชมกิจการสถานประกอบการ 8 แห่ง ในจปทุมธานี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ