สำนักงานแรงงาน จ.ปทุมธานี ดำเนินการฝึกอาชีพสาขาการทำกระเป๋าแฮนเมค ณ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการฝึกอาชีพสาขาการทำ
กระเป๋าแฮนเมค ณ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560