แรงงานจ.ปทุมธานี และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ

วันนี้ 25 สิงหาคม 2560 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี และนายประดิษฐ์ สุรชัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีกับนายอภิชาต ลี้อิสระนุกูล
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ในโอกาสที่เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี