ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1 ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

โทรศัพท์ : 0-2581-2467, 0-2581-7954-5

สื่อสาร มท. : 13550

โทรสาร : 0-2581-2467, 0-2581-7954

E-mail : pathumthani@mol.go.th, pathum_mol@hotmail.com

Facebook : pathum_mol