ข่าวจัดซื้้อจัดจ้าง/ประกวดราคาจังหวัดปทุมธานี

 

 

    สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีการดำเนินการแบบตกลงราคา จึงไม่มีประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/การประกวดราคาของสำนักงาน

 

    คลิ๊ก..ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดปทุมธานี