Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดปทุมธานี เพื่อสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา และการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563

pll_content_description

TOP