Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562 เวลา 13.30 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

                       

 

TOP