Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด และบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

pll_content_description

TOP