Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

pll_content_description

TOP