Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ

นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ

แรงงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ก.ค. 2564

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แรงงานจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ โครงการ “Factory Sandbox”

TOP