Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ผู้ว่างงาน ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 19 พ.ย. 2562

ผู้มีงานทำ ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 19 พ.ย. 2562

การว่างงานไตรมาส 2/2556

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 8 ต.ค. 2556
TOP