Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ผู้ว่างงาน ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 19 พ.ย. 2562

ผู้มีงานทำ ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 19 พ.ย. 2562
TOP