Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

การว่างงานไตรมาส 1/2556

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 8 ต.ค. 2556

ผู้มีงานทําจําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 1/2556

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 8 ต.ค. 2556
TOP