Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

การว่างงานไตรมาส 2/2556

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 8 ต.ค. 2556

ผู้มีงานทำจำแนกรายอุตสาหกรรมไตรมาส 2/2556

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 8 ต.ค. 2556
TOP