Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

เชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ...

Mol-Thailand

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปทุมธานี เป็น 353 บาท เริ่ม 1 ตุลาคม ...

TOP