Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยประธานหอการค้า ผอ.ประชารัฐ ในนามของประชารัฐ จ.ปทุมธานี รับมอบมุ้งครอบและเต้นสนาม จาก ผู้บริหาร บ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ใน จ.ร้อยเอ็ด

pll_content_description

         เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยประธานหอการค้า ผอ.ประชารัฐ ในนามของประชารัฐ จ.ปทุมธานี รับมอบมุ้งครอบและเต้นสนาม

จาก ผู้บริหาร บ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย  น้ำท่วม ใน จ.ร้อยเอ็ด

TOP