Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงาน จ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 23 – 24 การทำบายศรีผ้า และการทำสะใบมอญ ระหว่างวันที่ 15 – 22 ธ.ค.60 ณ อ.ลาดหลุมแก้ว และ อ.เมือง

pll_content_description

นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 23 – 24 การทำบายศรีผ้า และการทำสะใบมอญ ระหว่างวันที่ 15 – 22 ธันวาคม 2560

ณ อ.ลาดหลุมแก้ว และ อ.เมือง

 

TOP