Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

pll_content_description

TOP