Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

pll_content_description

วันที่ 23 มี.ค.60. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

TOP