Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานสังกัด กรง. รับมอบดอกไม้จันทน์จากภาคเอกชน ตามโครงการ นายจ้าง ลูกจ้าง เมืองปทุมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในที่ประชุมกรมการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

pll_content_description

      วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน รับมอบดอกไม้จันทน์จากภาคเอกชน ตามโครงการ นายจ้าง ลูกจ้าง เมืองปทุมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในที่ประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

จัดโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชน

        

TOP