Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดงาน บ้านLPN (ศูนย์พักพิงเยียวยา และรับเรื่องร้องทุกข์ด้านแรงงาน) ณ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

pll_content_description

TOP