Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

 แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อใช้ในการประดับจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

pll_content_description

 

 
 
TOP