Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ...

วันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. ...

วันที่ 18 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. ...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ...

วันที่ 12 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. ...

วันที่ 13 – 17 เมษายน 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ...

วันที่ 9 เม.ย. 2563 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ...

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ...

TOP